Giới thiệu Khoa

Giới thiệu khái quát


         Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 176/QĐ/TC ngày 16 tháng 5 năm 1996 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Từ đó đến nay, khoa đã đào tạo được 15 khóa chính quy với tổng số trên 1500 sinh viên.
         Mục tiêu của Khoa là đào tạo giáo viên Tiểu học có trình độ cử nhân, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, có năng lực giải quyết các lĩnh vực chuyên môn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, góp phần phát triển giáo dục đào tạo và xây dựng đất nước.
         Hiện nay, đội ngũ đào tạo của Khoa Giáo dục Tiểu học là 29 người, GV cao cấp, 14 Tiến sĩ, 8 Giảng viên chính, 9 Nghiên cứu sinh, 100% thạc sĩ. Phần lớn, các nghiên cứu sinh theo học chuyên ngành Giáo dục học.
       Các giảng viên luôn tích cực và đạt nhiều kết quả trong nghiên cứu khoa học. Cùng với các Phó giáo sư - Tiến sĩ thuộc chuyên ngành Giáo dục học của Trường Đại học Sư phạm, Khoa Giáo dục Tiểu học đã có một đội ngũ giảng viên cơ hữu có đủ năng lực để xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, bài giảng, hướng dẫn học viên thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp.
        Hiện nay, Khoa có phòng tư liệu với gần 1000 tài liệu tham khảo, chuyên khảo thuộc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, trong đó có hàng trăm tài liệu được in ấn trong 5 năm trở lại đây. Khoa có phòng học đa chức năng, có 3 phòng thực hành Mĩ thuật, Âm nhạc và Dinh dưỡng được trang bị các phương tiện dạy học hiện đại, có phòng máy tính nối mạng internet đáp ứng yêu cầu dạy học và nhu cầu nghiên cứu của học viên
MỤC TIÊU CỦA KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
      Khoa Giáo dục Tiểu học là nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiểu học nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.
SỨ MẠNG CỦA KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
      Khoa Giáo dục Tiểu học là nơi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiểu học chất lượng cao gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; kết hợp với nghiên cứu, chuyển giao khoa học giáo dục tiểu học và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Triết lý giáo dục: Thực học-Thực nghiệp-Toàn diện-Sáng tạo và Khai phóng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
1. Thạc sĩ Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học)
2. Giáo dục Tiểu học
3. Sư phạm Tin học & Công nghệ Tiểu học
4. Văn bằng 2 ĐHTH
5. TC - ĐH
6. CĐ - ĐH
7. ĐHTH (VLVH)

 - Bồi dưỡng thăng hạng cho GV tiểu học
 - Bồi dưỡng TTCM, GVCC thực hiện CTGDPT 2018
 - XD Chương trình BDTX cho GV tiểu học


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây